پوستر موشن تکنیک جدیدی است که برای حرکت دادن المان ها و اجزای طرح گرافیکی بر جذابیت بصری آن می افزاید.
ترکیب موسیقی و صدا هم می تواند ابزار دیگری باشد برای توجه بیش از پیش مخاطبان به یک طرح گرافیکی .

پوستر موشن مغزهای کوچک زنگ زده

طرح فوق پوستر موشن فیلم مغزهای کوچک زنگ زده می باشد.
کارگردان: هومن سیدی بازیگران: نوید محمد زاده، فرید سجادی حسینی و فرهاد اصلانی با حضور نازنین بیاتی – با معرفی نوید پور فرج، مرجان اتفاقیان، هامون سیدی.