از کاربردهای موشن گرافیک در بزرگداشت مراسم و اعیاد ملی و مذهبی می باشد.

با توجه به قابلیت های متنوع و متفاوت تکنیک موشن گرافیک از آن برای گرامی داشت مناسبت های ملی و مذهبی استفاده می گردد.

طرح تاسوعا یکی از موشن گرافیک های مذهبی است که در ایام محرم و عاشورا آماده گشته است.