لوگو موشن مارکت نیوبی

 

لوگو نماد و معرف هر برند و شرکت است و مهمترین عنصر ارتباط شما با مشتریان و معرف شخصیت و اعتبارتان می باشد.

 

لوگوموشن چیست؟

استفاده از حرکت در لوگو یا همان لوگو موشن می تواند ضمن تاکید بر مفاهیم مستتر در لوگو ، تاثیرگذاری آن را در ذهن مخاطب چندین برابر نماید.