در این تکنیک المان ها و اجزای تشکیل دهنده تصویر و عکس با کمک نرم افزارهای حرفه ای بازسازی شده و هماهنگ با موسیقی ، با ریتم خاصی به حرکت در آورده می شوند.

در نوع دیگر از این تکنیک بخش زیادی از اجزای تصویر یا عکس، حرکت طبیعی خود را دارند و بخش خاصی از عکس کاملا بدون حرکت و ثابت طراحی می گردد.

ترکیب ویدیو و عکس در این روش کاملا بر کیفیت و جذابیت یک تصویر ساده و بی روح می افزاید به گونه ای که در چشم و ذهن مخاطب، آن عکس یا تصویر زنده و پویا به نظر می رسد.

سینما گراف از هنرپیشه معروف کشورمان حمید فرخ نژاد