سینما گراف

ایجاد گرافیک، رنگ، صدا و حرکت بر روی عکس ها و تصاویر که به جذابیت و تاثیرگذاری آن بیش از پیش می افزاید.
در این تکنیک المان ها و اجزای تشکیل دهنده تصویر و عکس با کمک نرم افزارهای حرفه ای بازسازی شده و هماهنگ با موسیقی، با ریتم خاصی به حرکت در آورده می شوند.

سینما گراف

در نوع دیگر از این تکنیک بخش زیادی از اجزای تصویر یا عکس، حرکت طبیعی خود را دارند و بخش خاصی از عکس کاملا بدون حرکت و ثابت طراحی می گردد.
ترکیب ویدیو و عکس در این روش کاملا بر کیفیت و جذابیت یک تصویر ساده و بی روح می افزاید به گونه ای که در چشم و ذهن مخاطب، آن عکس یا تصویر زنده و پویا به نظر می رسد.
سینماگراف از تکنیک های نوین در حوزه طراحی و گرافیک می باشد که بخشی از آن به شاخه هنر سینما و فیلم و فیلمبرداری می رسد و بخشی در تصویر برادری و عکاسی و بخش مهم آن در استفاده از موشن گرافیک در حرکت اشیا و اجزای تشکیل دهنده تصویر می باشد.